Huisregels

Voor het gebruik van de velden van Bosbadbeach tijdens een speelavond of toernooi is een aantal huisregels gemaakt. Hiermee willen wij zorgen voor een veilig, gezond, verantwoord en sportief verblijf op en rond de velden van Bosbadbeach op het terrein van het Bosbad.

  1. Bosbadbeach wordt gebruikt voor een aantal toernooien per seizoen. Daarnaast zijn de velden zoveel mogelijk geopend op maandag-, woensdag en vrijdagavond. Wanneer het zwembad gesloten is wordt als toegang naar Bosbadbeach de ingang vlak naast het “kippenhok” en de EHBO gebruikt.
  2. Tijdens een vrije speelavond is er een avondcoördinator aanwezig (lid/leden van Volleybalvereniging Touché ’86) die gaat over de organisatie. Deze coördinator is tevens verantwoordelijk voor een goed verloop van de avond.
  3. Aanwijzingen van de avondcoördinator in verband met veiligheid, orde en netheid dienen te worden opgevolgd.
  4. Het is ten strengste verboden om het terrein rond de zwembaden te betreden of in het water te gaan wanneer het zwembad gesloten is.
  5. Houd rekening met en gedraag je respectvol ten opzichte van anderen. Maak geen foto’s zonder toestemming. Voorkom geluidoverlast en ruim afval op.
  6. Huisdieren zijn niet toegestaan.
  7. Volleybalvereniging Touché ’86 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoon-, zaak- of vermogensschade geleden door gebruikers.