Beachvolleybalregels

Afmetingen veld en net 

 • Veldgrootte alle categorieën: 8x16m.
 • Nethoogte dames: circa 2,24m, heren en mix: circa 2,43m.

Spelverloop

 • Puntentelling: er wordt gespeeld volgens het rally-point-system. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend. Alle wedstrijden bestaan uit één set tot 21 punten, met twee punten verschil.
 • Uitzondering op bovenstaande regel is de categorie 2×2 Hoog. Hier wordt er gespeeld om twee gewonnen sets.
 • Veldwissel: na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.
 • Time-outs: time-outs zijn niet toegestaan.
 • Spelerswissels: in de categorieën 2×2 zijn tijdens de wedstrijd geen spelerswissels toegestaan. In de overige categorieën zijn spelerswissels toegestaan wanneer van speelhelft wordt gewisseld of door ‘in te draaien’ bij de serveerplaats.
 • Voetfouten: er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd. Met je voet over de achterlijn stappen met de service geldt wel als voetfout.

Opslag

 • Er mag vanachter de gehele achterlijn worden geserveerd. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende speler(s) mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.

Netservice:

Een netservice is niet fout. Na een netservice gaat het spel ‘normaal’ door.

Servicepass:

 • De service mag bovenhands worden opgevangen, mits beoordeeld als bovenhandse set-up (dit is dus niveau-afhankelijk). Het bovenhands opvangen met een harde techniek is altijd correct. In de meeste gevallen is alleen het bovenhands opvangen met een harde techniek correct; dit in tegenstelling tot het zaalvolleybal. Overigens is het wenselijk dat deze regel – evenals de overige techniekregels – in het bijzonder in de categorie 4×4 recreatief uiterst soepel wordt toegepast.

Set-up:

 • Een bal, welke de intentie heeft om een set-up te worden, mag ook bij de tweede bal over het net worden gespeeld. Indien dit niet te beoordelen is, volgt een dubbel fout. De bal mag roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld.

Aanval:

 • De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands, etc.). Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de ‘push- of duwtechniek’, waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als uitzondering geldt een bovenhandse aanval, waarbij de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uitvoerder. Indien, door te veel beweging van de uitvoerder, niet vast te stellen is of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld.

Verdediging:

 • Alleen een hard geslagen bal mag ‘vies’ (langer of met meervoudig contact) worden verdedigd. Een boogbal en een bal via de netrand of een blok mag niet als hard geslagen worden beoordeeld.

Blok:

 • Een blok telt als het spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal twee maal worden gespeeld, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

Sportiviteit:

 • Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uit-ballen, touché’s, netfouten, e.d. als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen. Bij vragen of onoplosbare onenigheid kun je terecht bij de wedstrijdleider. De beslissing van de wedstrijdleider is bindend!