Schrijf je in voor dit toernooi door €40,- over te maken naar Touche86 op rekeningnummer NL49RABO0304734179.

Vermeld bij de betaling de door jou gekozen teamnaam en jouw emailadres.

Tot 26 augustus!